Vinterturer
Sommartur 2003
Hundrädsla
Klövja

Nyttohund
Hundaktivitet
Kontakt
Vila
Långskubb
Twist - valpen
Att åldras tillsammans
Backträning
Ekvilibrist
Lång apport

Bollapport

Yaris

 
 
 
 
 
 
 
 

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Kennellägret 2018
Lång apport

 

Vänerbo Twist var en schäferhane född mars 2008 som under större delen av sitt
liv levt utan halsband och koppel. Under hans två första år tränade och tävlade
vi ivrigt Lydnad utan den minsta framgång. Det berodde inte på honom utan
enbart på min oförmåga. Efter två år lovade jag Twist - inte en tävling till - och så
började vi träna "civil lydnad". Den syftade till att Twist skall bete sig i samhället
som ett väluppfostrat barn - aldrig gå fram till obekanta individer, korsa gator på
övergångsställen, vänja sig vid att färdas kollektivt och sköta sig väl i skog och mark.
Den träningen har utfallit utomordentligt väl. Twist avlivades den 9 mars 2019 pga
hastigt påkommen sjukdom som yttrade sig i att han inte kunde gå.
Hemsidan, som skulle skildra hans liv blir nu ett minnesalbum över honom och
hans föregångare, Pilfalkens Jim (Skipbo) 1996-2008).