Lång apport. Twist sitter vid bilen och åser när jag går med föremålet på stigen nedanför apportsträckan.
Han vet av tidigare erfarenhet att jag går till ängen och där någonstans slänger föremålet. Han startas vid den
gröna pricken och kommer tillbaka vid den röda. Sträckan är totalt 210 m. Tiden blev 2.36 min. Twist var utrustad
med en GPS-telefon som registrerade sträckan och tiden samt vid behov tjänstgjorde som ett inkallningsinstrument.